Spring til indhold

Kurser

Førstehjælp:

Alle typer af kompetencegivende førstehjælpskurser udbydes. Ønskes der særligt forløb eller foredrag om førstehjælp, kan dette udarbejdes. Benny har undervist i førstehjælp siden 1993 og har igennem sin karriere i forsvaret samt sin tilknytning til hjemmeværnet en solid baggrund indenfor førstehjælp og har gennemført adskillige trænings scenarier og uddannelser indenfor førstehjælp. Benny er godkendt instruktør af Dansk førstehjælpsråd og hjemmeværnet. Benny er medlem af foreningen for selvstændige førstehjælpsinstruktører og kan dermed gennemføre kompetence givende kurser og udstede kompetencegivende kursus beviser. Al undervisning foregår med så megen praksis som det er muligt. Undervisningen gennemføres med maksimalt 16 elever pr. hold.

Såfremt man ønsker undervisning for flere end 16 elever, vil der blive tilknyttet ekstra instruktør/er. Det er muligt at få lavet øvelses scenarier med syge og sårede, hvor der vil blive benyttet sminke og figuranter. Førstehjælpsundervisningen er modul opbygget. Se listen hos Dansk førstehjælpsråd

Kontakt Benny for for at klarlægge dit/jeres behov for undervisning.

Eksempler på udtalelser fra kursister efter et kursus:

  1. Det var meget bedre end jeg forventede.
  2. God blanding af humor og alvor. Jeg blev overrasket over at vi skulle lave trænings situationer.
  3. Jeg har gennemført flere førstehjælps kurser, men efter dit føler jeg mig tryg ved at bruge førstehjælp. Den fornemmelse har jeg ikke tidligere haft efter et kursus.
  4. Det var rigtig godt. God til at forklare og gøre det forståeligt for alle.
  5. Jeg har været på flere kurser i førstehjælp, men dit har klart været det bedste.

Hjertestarterkursus

Læs mere om hjertestarterens vigtige funktion, om kursets forløb og instruktørens baggrund

 

TRX Kursus

Læs mere om, hvordan du kommer igang med TRX-kursus og hvad det indebærer.

 

Førstehjælp
Førstehjælp

Førstehjælp

Læs mere om vigtigheden ved at kunne førstehjælp,  for det redder liv.