Spring til indhold

Førstehjælpskursus

Er du i stand til at yde førstehjælp hvis der sker en ulykke? Ved du for eksempel hvordan du yder førstehjælp hvis en person bliver bevidstløs, eller hvis en person får noget galt i halsen? Sandsynligheden for et menneskes overlevelse er markant større hvis der straks ydes førstehjælp.

Førstehjælp

Vores instruktør Benny har mange års uddannelse og erfaring i at undervise i førstehjælp. Han vil føre dig/jer trygt gennem undervisningen og sikre at du/I føle dig/jer godt rustet til at yde førstehjælp og hjælpe andre ikke mindst hvordan du bevarer roen og overblikket når der sker en ulykke.

Om kurset:

Al undervisning foregår med så megen praksis som det er muligt.
Undervisningen gennemføres med maksimalt 16 elever pr. hold. Såfremt man ønsker undervisning for flere end 16 elever, vil der blive tilknyttet ekstra instruktør/er.

Det er muligt at få lavet øvelses scenarier med syge og sårede, hvor der vil blive benyttet sminke og figuranter.

Om instruktøren:

Benny har undervist i førstehjælp siden 1993 og har igennem sin karriere i forsvaret og sin tilknytning til hjemmeværnet, en solid baggrund indenfor førstehjælp, og har gennemført adskillige træningsscenarier og uddannelser indenfor førstehjælp.

Benny er godkendt instruktør af Dansk førstehjælpsråd </a

Benny er medlem af foreningen for selvstændige førstehjælpsinstruktører og kan dermed gennemføre kompetencegivende kurser og udstede kompetencegivende kursusbeviser.

 

Eksempler på udtalelser fra kursister efter et kursus:

Det var meget bedre end jeg forventede.

God blanding af humor og alvor.
Jeg blev overrasket over at vi skulle lave trænings situationer.

Jeg har gennemført flere førstehjælps kurser, men efter dit føler jeg mig tryg ved at bruge førstehjælp. Den fornemmelse har jeg ikke tidligere haft efter et kursus.

Det var rigtig godt. God til at forklare og gøre det forståeligt for alle.

Jeg har været på flere kurser i førstehjælp, men dit har klart været det bedste.

Alle typer af kompetencegivende førstehjælpskurser udbydes. Ønskes der særligt forløb eller foredrag om førstehjælp, kan dette udarbejdes. Benny har undervist i førstehjælp siden 1993 og har igennem sin karriere i forsvaret samt sin tilknytning til hjemmeværnet en solid baggrund indenfor førstehjælp og har gennemført adskillige trænings scenarier og uddannelser indenfor førstehjælp. Benny er godkendt instruktør af Dansk førstehjælpsråd og hjemmeværnet. Benny er medlem af foreningen for selvstændige førstehjælpsinstruktører og kan dermed gennemføre kompetence givende kurser og udstede kompetencegivende kursus beviser. Al undervisning foregår med så megen praksis som det er muligt. Undervisningen gennemføres med maksimalt 16 elever pr. hold.

Såfremt man ønsker undervisning for flere end 16 elever, vil der blive tilknyttet ekstra instruktør/er. Det er muligt at få lavet øvelses scenarier med syge og sårede, hvor der vil blive benyttet sminke og figuranter. Førstehjælpsundervisningen er modul opbygget. Se listen hos Dansk førstehjælpsråd

Kontakt Benny for for at klarlægge dit/jeres behov for undervisning.

Priser på førstehjælpskursus

Booking af førstehjælpskursus