Spring til indhold

Sportsakupunktur

Er behandling med nåle, som bliver sat forskellige steder på kroppen, alt efter hvilken behandling der skal gennemføres.En behandling er 30 min. (tiden er inklusiv anamnese, evt. ny tidsbestilling, af- og påklædning samt betaling)

Nålene der benyttes er sterile engangsnåle fra HEGU. (kvalitetsnåle). Nålenes længde afhænger af behandlingsstedet. Men nålene er typisk 15 og 25 mm lange. Tykkelsen er 0.3 mm. Sportsakupunktur har vist sig at have en gavnlig effekt i 70 til 80 % af behandlingerne. Der udføres typisk 2-4 behandlinger for en skade/lidelse indenfor en uge. Sportsakupunktur bruges til behandling af akutte og kroniske sygdomstilstande/skader samt til smertelindring og forebyggende behandling. Sportsakupunktur består af 2 dele. Triggerpunktsakupunktur samt refleksakupunktur Ved triggerpunktsakupunktur sættes der nåle bestemte steder i musklerne der skal behandles. Dette gøres for at stimulere huden og triggerpunktet for musklen. Et triggerpunkt er et maksimalt ømt punkt i en muskel.

Ved refleksakupunktur sættes der nåle i et fingerled, typisk yderste led i pegefingrene, for at aktivere nervesystemet til at sende impulser til centralnervesystemet. Centralnervesystemet vil så udskille en lang række af kroppens egne smertestillende endorfiner og sende dem til området hvor smerten er lokaliseret.

Sportsakupunktur kan blandt andet afhjælpe:

 • Hold i nakken/stivhed
 • Hovedpine
 • “frossen” skulder
 • Afklemning (impingement)
 • Føleforstyrrelser
 • Tennisalbue
 • Golfalbue
 • Seneskedehindebetændelse
 • Hold i ryggen/stivhed
 • Senetilhæftningsirritationer
 • Skinnebensbetændelse
 • Achillesenebetændelse
 • Løberknæ
 • Springerknæ
 • m.m.

Du skal ligeledes være opmærksom på:

 • At der kan være risiko for blødning, hvis du får blodfortyndende medicin.
 • At kræftens bekæmpelse advarer mod brug af akupunktur ved knoglemarvstransplantation, eller hvis dit immunforsvar er svækket på grund af behandling eller sygdom.

Bivirkninger ved akupunktur:

Der er for det meste tale om mindre gener, der hurtigt forsvinder. Dog kan blodudtrækninger under huden være synlige i op til ca. 2 uger efter endt behandling.
Eksempler på sådanne bivirkninger er:

 • Mindre blødning ved udtagning af nåle
 • Blå mærker ved de anvendte punkter
 • Ubehag ved indstiksstedet

Sjældne typer af bivirkninger:

 • Kvalme
 • Døsighed
 • Opstemthed
 • Svimmelhed
 • Almindelig utilpashed
 • Besvimelse

Helbredsproces

Du kan i starten af et behandlingsforløb opleve at dine symptomer forværres kortvarigt. Dette er en del af helbredelsesprocessen og ses ikke som en bivirkning i gængs forstand.

Pr. den 1. januar 2007 blev det tilladt alle, i følge reglerne om nåleakupunkturbehandling, at såvel for personer med som uden autorisation, at benytte nåleakupunktur i behandlingsmæssigt øjemed. Forudsætningen herfor er, at patientens helbred ikke herved bringes i påviselig fare. For nærmere oplysning om bestemmelserne om fareforvoldelse, se §§ 73 og 87 i lov nr. 451 af den 22. maj 2006 om autorisation as sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. Ændringerne omfatter alene nåleakupunktur og ikke injektion af lægemidler, naturmedicin, mv., der fortsat er forbeholdt læger og andre personer, der har en særlig hjemmel hertil i lovgivningen. Nåleakupunkturbehandling var indtil 1. januar 2007 forbeholdt læger, tandlæger samt personer der fungerer som medhjælp for læger og tandlæger.

NB! Vores behandlinger og vejledninger må ikke træde i stedet for lægeordineret medicin, rådgivning og behandling. Vi skal henvise syge personer og personer med alvorlige sports og arbejdsskader, til relevante behandlere inden for det etablerede sundhedsvæsen.

Booking